تبلیغات
سوال های اول راهنمایی
 
سوال های اول راهنمایی
سوال می خوانیم بیست می شویم
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگ


ما در این وبلاگ می خواهیم سوال های گوناگون اول راهنمایی را به شما تقدیم کنم

مدیر وبلاگ : علیرضا چاکرالحسینی
نظرسنجی
شما از این وبلاگ راضی هستیدتوجه        توجه
با سلام و عرض خیر مقدم به شما دوست عزیز

با معذرت خواهی در مورد اینکه مطالبی جدید در وبلاگ نگذاشته ام از فردا شروع به سوال گذاشتن کلاس هفتم میکنم

راستی من سایتی به عنوان  مغازه ی اینترنتی باز کرده ام لطفا اگر برایتان زحمتی نیس نگاهی بکنین

www.beautiful-shop.ir

این آدرس را در صفحه وبگاه خود تایپ کنید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 5 آذر 1393
خوابگاه دخترا شب امتحان: خاک به سرم نمی رسم دوره پنجمو بخونم , خوابگاه پسران شب امتحان :لا مصب چرا بریدیش شاه دست من بودنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 21 بهمن 1391


سئوالات فصل


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات علمی زیر را كامل كنید.

 

نقطه شبنم- نقطه انجماد- بخار آب- آب- اكسیژن- سیروس- كومولوس- Co2 - استراتوس- نیتروژن

الف: در تحولات آب و هوا و تولید باران  دخالت كامل دارد.

ب: مهمترین ، ماده ای كه در طبیعت به هر سه حالت و جود دارد  است.

ج: ابرهای  در اثر بالا رفتن سریع هوا تشكیل می شود.

د: دمائی كه در آن رطوبت هوا به حد اشباع برسد   گویند.2- پاسخ جملات زیر را با بلی یا خیر مشخص كنید.

بلی           خیر   

الف) هوای سرد، بخار آب بیشتری نسبت به هوای گرم دارد.

            

ب) بخشی از چرخه آب ممكن است در بدن انسان باشد.

            

ج) حدود 90 درصد بخار آب در ارتفاع 5 كیلومتری زمین است.

            

د) ابرهای سیروس در ارتفاع بالا تشكیل شده و تولید بارندگی می كنند.

            3- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

1) بیشترین گاز موجود در هوا كدام است؟

الف: اكسیژن

ب: هیدروژن

ج: اوزون

د: نیتروژن


2) گاز اوزون شكل دیگری از مولكول های ............ می باشد.

الف: آرگون

ب: هیدروژن

ج: اكسیژن

د: ازت


3) از كدام اعمال زیر مولكول آب تولید نمی شود؟

الف: تعرق گیاهی

ب: تنفس انسان

ج: سوختن چوب

د: گوارش غذا


4) كدام نیرو از حركت قطرات ریز آب به سمت زمین جلوگیری می كند؟

الف: تكیه گاه

ب: گرانش

ج: مولكولی

د: اصطكاك


5) اقزایش كدام ماده در هوا موجب گرم شدن زمین می گردد.

الف: نیتروژن

ب: اكسیژن

ج: كربن دی اكسید

د: اوزون6) كدام یك از موارد زیر جزء شرایط بارش نمی باشد.

الف: باید هوا از بخار آب اشباع شود.

ب: دمای هوای مرطوب كاهش یابد.

ج: یك جسم جامد برای تشكیل هسته مركزی لازم است.

د: دمای هوای محیط باید افزایش یابد.


7) مقدار بخار آب موجود در هوا در كدام مناطق بیش تر است؟

الف: نواحی خشك و بیابانی

ب: نواحی مرطوب استوائی

ج: قطب شمال

د: قطب جنوب

 


4- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

الف: اگر دمای هوا به زیر نقطه شبنم برسد این بارش ایجاد می شود.

ب: از قطرات ریز آب در نزدیكی سطح زمین ایجاد شود.

ج: از سرد شن بخار آب در ارتفاعات بالا بوجود می آید.

د: این ماده در اتمسفر از برخورد اشعه فوق بنفش به زمین جلوگیری می كند.

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 27 خرداد 1391

آزمون فصل 11


1- گزینه درست را انتخاب كنید.

 

1) كدام جاندار قلب سه حفره ای دارد؟

الف : ماهی استخوانی

ب: سمندر

ج: سوسمار

د: مرغابی


2) ساختمان بدن كدام جاندار نسبت به سایر جانداران ساده تر است؟

الف: مرجان

ب: كرم حلقوی

ج: عقرب

د: حلزون3) انواع كدامیك از بندپایان نسبت به سایر گونه ها زیادتر است؟

الف: عنكبوت ها

ب:سخت پوستان

ج: حشرات

د: هزارپایان


4) كدام جاندار تقارن شعاعی دارد؟

الف: خرچنگ پهن

ب: خیار دریای

ج: ماهی دهان گرد

د: كرم خاكی

 


2- پاسخ جملات زیر را با بلی یا خیر مشخص كنید.

 بلی           خیر    

 

پوست بدن پستانداران از مو، پر شده است.

            

 پرندگان جانورانی خون گرم هستند.

            

لاك پشت ها از رده خزندگان هستند.

            

 وزغ ها قلب چهار حفرده ای دارند.

            

 


3- با توجه به ترتیب پیشرفتگی جانداران ، هر یك از جانداران زیر را بر روی ستون قرار دهید

 

 

 

4- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف: اغلب به صورت كلونی زندگی می كنند.

ب: پاهایی پارو مانند دارند.

ج: فراوان ترین بی مهره ها هستند.

د: در درون بدن آنها دستگاه گردش آب وجود دارد.

ه: بازوهای اطراف دهان دارای سلول زهری است.

 


5- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

 دوزیستان             پستانداران

الف: مراحل رشد نوزاد در آب است

                       

ب: دمای بدن ثابت دارند  

                       

ج: قلب چهار حفره ای كامل دارند

                       

د: پوست بدن پولك و تخم ندارند

                       

ه: قدرت یاگیری آنها بسیار زیاد است  

                       

و: قلب سه حفره ای دارند

                       

ز: گلبول قرمز خون هسته ندارند

                       

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

آزمون فصل 7

 

1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

1) كدام یك از موارد  زیر، واحد اندازه گیری فاصله نیست؟

الف: متر

ب: كیلومتر

ج: سال نوری  

د: كیلومتر بر ساعت


2) كدام یك از اتومبیل های زیر سرعت بیشتری دارند؟

الف: اتومبیلی كه در مدت 2 دقیقه مسافت 240 متری را طی می كند.

ب: اتومبیلی كه در مدت 2 ساعت مسافت 72 كیلو متری را طی می كند.

ج: اتومبیلی كه در مدت 5 ثانیه مسافت 40 متری را طی می كند.

د: اتومبیلی كه در مدت 5/1 دقیقه مسافت 180 متری را طی می كند.


3) در كدام یك از موارد زیر، شتاب حركت اتومبیل افزاینده است؟

الف: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل از عدد 20 به صفر می رسد.

ب: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل از عدد 40 به 20 می رسد.

ج: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل از عدد صفر به 20 می رسد.

د: وقتی عقربه سرعت سنج اتومبیل بر روی عدد 20 ثابت است.


4) سرعت اولیه اتومبیل 72 كیلو متر بر ساعت و سرعت ثانویه آن 80 متر بر ثانیه است. اگر تغییرات سرعت آن در مدت 20 ثانیه باشد. شتاب اتومبیل چند متر بر مجذور ثانیه خواهد بود؟

الف: 1

ب: 3

ج: 4

د: 5


5) نمودار زیر نمودار سرعت- زمان متحركی را در مدت 15 ثانیه نشان می دهد.

 OA و AB چه نوع حركتی را نشان می دهند؟

P1

الف: شتابدار افزاینده - شتابدار كاهنده

ب:  شتابدار كاهنده - یكنواخت

ج: شتابدار افزاینده - یكنواخت

د: شتابدار كاهنده - شتابدار افزاینده

 

 

6) جسمی به مدت 10 ثانیه در جایی ساكن بوده است. كدام نمودار نشان دهنده ی این موضوع است.

P2

 

 

7) شكل مقابل، نمودار مكان - زمان یك دونده را نشان می دهد كه از یك مبدأ شروع به حركت كرده است. سرعت این دونده چند كیلومتر بر ساعت است؟

 

P3

الف: 10

ب: 100

ج: 36

د: 6/3

 

 

8) صفر تا صد اتومبیلی 5 ثانیه است. برای آنكه سرعت این اتومبیل به 300 كیلومتر بر ساعت برسد، چند ثانیه وقت لازم است؟

الف: 5

ب: 10

ج: 15

د: 60

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط 

الف) سال نوری واحد اندازه گیری زمان است.

       

ب) شتاب نشان دهنده ی تغییرات مكان در واحد زمان

       

ج)وقتی سرعت یك جسم در حال كاهش باشد،می گوییم جسم دارای شتاب كاهنده است.

       

د) اگر نیرویی كه بر جسم در حال حركت وارد می شود با جهت حركت جسم هم جهت باشد، سرعت آن را كاهش می دهد.

       

ه) سرعت سنج اتومبیل، سرعت آن را در هر لحظه نشان می دهد.

       

 


3- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف) مجموع طول هایی كه متحرك برای رفتن از مبدأ به مقصد می پیماید.

ب) مسافتی كه متحرك در واحد زمان می پیماید.

ج) نشان دهنده ی تغییرات سرعت در واحد زمان است.

د) فاصله ی مستقیم میان مبدأ و مقصد را گویند.

 


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف) عوامل تغییر سرعت حركت اجسام

است.

ب) وقتی سرعت سنج اتومبیل از عددی به عدد دیگر تغییر كند، حركت اتومبیل

است.

ج) وقتی سرعت حركت یك جسم، در حال افزایش باشد، می گوییم شتاب حركت

است.

د) هر چه صفر تا صد اتومبیلی كمتر باشد، قدرت اتومبیل

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

آزمون فصل 10


3- گزینه درست را  مشخص كنید.

 

1) دندان كدام جانور فقط مناسب با روش تغذیه گوشت خواری است؟

الف: گوسفند

ب: سگ یا كوسه ماهی

ج: انسان

د: خرگوش یا موش2) كدام جانور از نظر غذا خوردن ، زندگی انگلی دارد؟

الف: مورچه

ب: عقاب

ج: پروانه

د: پشه3) كامل ترین دستگاه تنفس در كدام جانور وجود دارد؟

الف: پستانداران (خرگوش )

ب: دوزیستان (قورباغه )

ج: خزندگان (تمساح )

د: پرندگان (كبوتر )

 


4) جنس اسكلت مهره داران از چیست؟

الف: كیتین

ب: استخوان

ج: غضروف

د: آهك

 


2-برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف- كارآمدترین دستگاه تنفس را دارند.

ب- حركات بسیار كند دارند.

ج- نمی توانند غذای خود را بسازند.

د- رژیم غذایی آنها همه چیز است. 

 


3- برای شناسایی جانوران زیر یك كلید شناسایی درست كنید. 

حلزون - عنكبوت - كرم - خاكی - مگس - زنبور

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

 

1) در كدام گیاه آب و املاح و مواد غذایی از طریق انتشار انتقال می یابد؟

الف: خزه

ب: سرخس

ج: كاج

د: ذرت


2) كدام گیاه از طریق هاگ زیاد می شود.

الف: كاج

ب: تمشك

ج: سرخس

د: پیاز خوراكی


3) كدام یك از ویژگی های گیاهان تك لپه است؟

الف: رگ برگ غیر موازی

ب: اجزای گل مضربی از 2 یا 5

ج: برگ های پهن

د: برگ توسط غلاف به ساقه متصل است.


4) دانه كدام گیاه در داخل میوه پنهان است؟

الف: كاج

ب: سرخس

ج: ذرت

د: سرو


5) كار اصلی ریشه گیاه چیست؟

الف: نگهداری گیاه در خاك

ب: جذب آب و املاح معدنی

ج: نگهداری مواد غذایی

د: انتقال مواد

 

6) با عمل فتوسنتز كدام ماده ساخته می شود؟

الف: كربن دی اكسید

ب: آب

ج: قند گلوكز

د: نشاسته

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) مواد قندی اولین مواد ساخته شده عمل غذاسازی گیاه است.

       

ب)محصول عمل فتوسنتز، آب وكربن دی اكسید است.

       

ج) كربن دی اكسید لازم برای عمل غذاسازی از طریق روزنه های برگ تأمین می شود.

       

د) در بعضی از گیاهان بیابانی عمل غذاسازی به وسیله ساقه صورت می گیرد.

       

ه) خزه ها قدیمی ترین گیاهان روی خشكی محسوب می شود.

       


3- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) دانه در داخل میوه پنهان است.

ب) ریشه و ساقه و برگ واقعی ندارند.

ج) ریشه و ساقه و برگ دارند اما گل ندارند.

د) دانه روی پولك مخروط تشكیل می شود.


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

هاگدان - هاگینه - دانه - هاگ - بازدانه - نهان دانه - چوبی - آبكشی

الف) سلولی كه می تواند به تنهایی رشد كند و گیاه كامل به وجود آورد نام دارد.

ب) هر یك از برآمدگی های قهوه ای رنگ سطح برگ سرخس نام دارد.

ج) گیاهان فراوان ترین گیاهان روی زمین هستند.

د) شیره خام از طریق آوند انتقال می یابد.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

آزمون فصل 6

 

1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

1) در كدام یك از حالت های زیر ، نیروی اصطكاك بین دو سطح بیش تر است؟

             

   الف:                      ب:                         ج:                             د:          


2) جرم جسمی بر روی سطح زمین، 30 كیلوگرم است. وزن او در كره زمین و كره ماه به ترتیب چند نیوتن است؟

الف:  30 - 300

ب: 300 - 30

ج: 50 - 300

د: 300 - 50

 


3) به دو فنر كاملا مشابه، وزنه های 4 و 5 نیوتن می آویزیم. افزایش طول فنر دوم 2 سانتی متر بیش تر از فنر اول است. افزایش طول فنر اول چه قدر است؟

الف: 8vCm

ب:  10vCm

ج:  20vCm

د:  2vCm4) شخصی به جرم 60 كیلوگرم درون قایق 250 كیلوگرمی بر روی سطح آب قرار دارد. شخص و قایق هر دو ساكن هستند. نیرویی كه از طرف آب بر قایق وارد می شود ، چند نیوتن است؟

الف: 600tN

ب:  2500tN

ج:  1900tN

د:  3100tN

 


5) شكل روبرو، یك اتومبیل در حال حركت را نشان می دهد. كدام نیروها، كنش و واكنش یكدیگرند؟

الف: F1 و F2

ب:  F2 و F3

ج:  F2 و F4

د:  F1 و F3

 

 

6) وقتی با چكش بر روی میخ می كوبیم، میخ گرم می شود. كدام نیرو باعث گرم شدن میخ می شود.؟

الف: الكتریكی

ب: اصطكاك

ج: گرانش زمین

د: مغناطیسی

 

 

7) كدام یك از نمودارها رابطه ی بین جرم و وزن را در سطح زمین در ست نشان می دهد؟

   الف:                      ب:                         ج:                             د:          

 

 

8) در ساختمان كدام یك از وسایل زیر، آهن ربای الكتریكی به كار رفته است؟

الف: قبله نما

ب: زنگ اخبار

ج: قطب نما

د: عقربه مغناطیسی

 

 

9) یك گلوله بر روی سطح شیب دار روبه بالا در حركت است. در كدام شكل جهت نیروی اصطكاك مربوط به حركت گلوله درست نشان داده شده است؟

   الف:                      ب:                         ج:                             د:          

 

 

10) جسمی به جرم 50 كیلوگرم وجود دراد. اگر به این جسم نیروی  250 نیوتن وارد شود، این جسم با چه شتابی شروع به حركت می كند.

الف: 5

ب: 10

ج: 300

د: 1250

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) در به وجود آمدن نیرو، همواره دو جسم شركت دارند.

       

ب) هرچه جرم جسم بیش تر باشد ، نیروی جاذبه زمین بر آن كمتر است.

       

ج) جرم یك جسم فقط به تعداد ذره های سازنده ماده بستگی دارد.

       

د) هر چه جرم دو جسم بیش تر باشد ، نیروی جاذبه بین آنها بیش تر است.

       


3- در هر یك از موارد زیر چه نیرویی مفید است.

 

الف) بسته شدن در یخچال

ب) اتومبیل در حال حركت با ترمز كردن متوقف می شود.

ج) شخصی كه بر روی صندلی نشسته است.


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف) هرچه از سطح زمین دورتر می شویم، نیروی كشش زمین بر روی اجسام

می شود

ب) نیرویی كه از طرف تكیه گاه بر جسم وارد می شود، همواره برابر نیروی

است.

ج) اگر قطب های ناهمنام در آهن ربا (S-N)در كنار یكدیگر قرار گیرند، یكدیگر را

می كند.

د) وزن یك جسم را به وسیله

اندازه می گیریم

ه) نیرویی كه باعث جذب خرده های كاغذ به شانه می شود، نیروی

نام دارد

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391


3- گزینه درست را  مشخص كنید.

1) دندان كدام جانور فقط مناسب با روش تغذیه گوشت خواری است؟

الف: گوسفند

ب: سگ یا كوسه ماهی

ج: انسان

د: خرگوش یا موش2) كدام جانور از نظر غذا خوردن ، زندگی انگلی دارد؟

الف: مورچه

ب: عقاب

ج: پروانه

د: پشه3) كامل ترین دستگاه تنفس در كدام جانور وجود دارد؟

الف: پستانداران (خرگوش )

ب: دوزیستان (قورباغه )

ج: خزندگان (تمساح )

د: پرندگان (كبوتر )


4) جنس اسكلت مهره داران از چیست؟

الف: كیتین

ب: استخوان

ج: غضروف

د: آهك


2-برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

الف- كارآمدترین دستگاه تنفس را دارند.

ب- حركات بسیار كند دارند.

ج- نمی توانند غذای خود را بسازند.

د- رژیم غذایی آنها همه چیز است. 


3- برای شناسایی جانوران زیر یك كلید شناسایی درست كنید.

حلزون - عنكبوت - كرم - خاكی - مگس - زنبور

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 17 اسفند 1390

گوناگونی جانداران


پیرامون ما، جانداران بسیار گوناگونی زندگی می كنند. به طوری كه در روی زمین میلیون ها نوع جانور و صدها هزار نوع گیاه وجود دارد. هیچ كس نمی تواند در تمام عمر خود، همه جانواران را مورد مطالعه قرار دهد. البته نیازی به چنین كاری وجود ندارد زیرا میان گروه های مختلف جانداران شباهت های زیادی وجود دارد. و می توان با طبقه بندی آنها مطالعه جانداران را آسان تر نمود.
برای سهولت مطالعه موجودات زنده آنها را بر اساس خصوصیات مشترك در گروه های مختلف طبقه بندی یا رده بندی می كنند.
و در هر گروه هم به همان روش می توان گروه های كوچك تر به وجود آورد. با توجه به اینكه طبقه بندی كار مطالعه را آسان تر می كند می توان نتیجه گرفت كه بهترین طبقه بندی آن است كه كاربرد آن زیادتر باشد.
امروزه در طبقه بندی مدرن و پیشرفته جانداران را بر اساس خصوصیات مشترك شان در گروه ها و زیر        گروه های مختلف قرار می دهند . بر این اساس اولین سطح طبقه بندی موجودات زنده سلسله نام دارد. هرچه به سطوح پایین تر می رسیم شباهت موجودات گروه ها به یكدیگر بیشتر می شود.

در این روش سطوح مختلف طبقه بندی عبارتند از:

سلسله، شاخه، رده، راسته، تیره، جنس ، گونه

شناسایی جانداران
یكی از راه هایی كه زیست شناسان برای شناسایی جانداران به كار می برند، استفاده از كلیدهای شناسایی است در واقع كلیدهای شناسایی، مجموعه ای از پرسش هاست كه بر اساس ویژگیهای جانداران تهیه می شود و به كمك آن می توان نام جاندار را پیدا كرد.
مثلاً برای شناسایی یك جانور مهره دار می توان از كلید شناسایی زیر استفاده كرد.


زندگی جانوران
جانوران موجوداتی پر سلولی هستند یعنی بدن آنان از مقدار زیادی سلول تشكیل شده است كه در كنار هم قرار دارند سلول های بدن جانوران از نظر شكل و اندازه و نوع كاری كه انجام می دهند متفاوت است اما از این نظر كه هیچ كدام توانایی غذاسازی ندارند، مشابه است. مانند انسان

 برای اینكه جانور بتواند كارهای خود را بهتر و سریع تر انجام دهد بین سلولها تقسیم كار صورت گرفته است و هر گروه سلول كه ساختار ویژه خود را دارد كار بخصوصی را انجام می دهد. در این صورت هر چه سلول تخصص یافته تر باشد ساختمان بدن جانور پیچیده تر و پیشرفته تر خواهد بود.
همه جانوران از نظر محل زندگی، شكل بدن، نوع غذای مصرفی، طرز تنفس، و رفتارها با یكدیگر متفاوتند.


شكل بدن:
در میان گروه های جانوران ، جاندارانی وجود دارند كه ساختمان بدنی ساده و ابتدایی دارند، این جانوران در سطح یا داخل بدن اسكلت ندارند اما در سایر جانوران اسكلت وجود دارد. اسكلت در جانوران وظایف گوناگونی را بر عهده دارد. بعضی از وظایف اسكلت عبارتنداز: شكل دادن به بدن، تكیه گاه اغلب ماهیچه ها، محافظت از اندام های مهم.
اسكلت جانوران به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم بندی می شود.
بعضی از جانوران مانند بندپایان اسكلت خارجی دارند. در این جانوران از ترشح مواد سخت، پوششی تشكیل می شود كه بدن جانور در درون آن قرار دارد. جنس پوشش خارجی(اسكلت) در این جانوران متفاوت است در گونه هایی سیلیس و در گونه های دیگر می تواند از سیلیس یا آهك باشد.


اسكلت خارجی جانداران وظایف مختلفی را بر عهده دارد كه عبارتنداز :
1) محافظت از بدن در برابر محیط های خیلی خشك یا آبی
2) كمك به دفاع از بدن


در جانوران مهره دار، اسكلت داخلی وجود دارد. جنس اسكلت این جانوران استخوان یا غضروف است . در این جانوران اسكلت، تكیه گاه ماهیچه هاست و از اندام هایی مانند قلب و شش ها و مغز محافظت        می كند.

زیستگاه:
جانوران در زیستگاه های مختلفی زندگی می كنند . برخی در آب (آبزی) و برخی در خشكی(خشكی زی) زندگی می كنند.
مثلاً زیستگاه ماهی آب و زیستگاه انسان خشكی است اما برخی از جانوران هم وجود دارند كه نمی توان برای آنان زیستگاه معینی تعیین كرد مثلاً فك ها كه در كنار دریا وجود دارند گاهی در آب و گاهی در ساحل دیده می شوند.غذا خوردن:
می دانید كه غذا انرژی و مواد مورد نیاز بدن ما و سایر جانداران را تأمین می كند. و یكی از ویژگی های موجودات زنده غذا خوردن است . هیچ جانوری نمی تواند غذای خود را بسازد بنابر این جانوران باید غذای خود را از بدن جانداران دیگر بدست آورند. مثلاً بعضی از جانوران شكارچی، با شكار جانوران دیگر از بدن آنان به عنوان غذا استفاده می كنند. گروهی از جانوران هم بر روی بدن جانوران یا درون بدن آنان زندگی        می كنند و نیازهای غذایی خود را از آن جانداران بدست می آورند مثلاً پشه مالاریا می تواند با نیش زدن بدن از خون انسان استفاده كند. این گونه جانوران زندگی انگلی دارند.با توجه با اینكه رژیم غذایی جانوران متفاوت است دندان های آنها نیز متناسب با روش تغذیه جانور است . مثلاً در سگ كه جانوری گوشت خوار است دندانهای برنده ی نیش، پیشرفته تر است در صورتی كه گوسفند، جانوری علف خوار است دندانهای آسیا كه مخصوص خرد كردن و آسیا كردن است پیشرفته تر است. انسان نیز كه جانداری همه چیز خوار است تمام انواع دندانها یعنی پیش، نیش و آسیا به نسبت تشكیل شده اند.

دندان های گوسفند                     دندان های سگ                     دندان های انسان


تنفس كردن
یكی از كارهایی كه همه موجودات زنده ا ز جمله جانوران انجام می دهند تنفس كردن است. با این عمل اكسیژن به درون بدن می رود و موجب اكسایش مواد غذایی و تولید انرژی می شود. بنابر این جانوران با تجزیه مواد غذایی در داخل سلول ها به اكسیژن نیاز دارند، بعضی از جانوارن در آب و برخی در خشكی زندگی می كنند در نتیجه دستگاه تنفسی آنها نیز مشابه نیست.
بعضی از جانوران مانند كرم خاكی تنفس پوستی و بعضی مانند حشرات تنفس نایی و برخی مانند     ماهی ها تنفس آبششی و بعضی مانند انسان تنفس ششی دارند.
كامل ترین و كار آمدترین دستگاه تنفس در پرندگان مشاهده می شود در این جانوران علاوه بر شش ها كیسه های هوادار عقبی و جلویی وجود دارد كه علاوه بر اینكه اكسیژن مورد نیاز عضلات قوی پروازی را تأمین    می كند موجب تنظیم دمای بدن پرنده هم می شود.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 17 اسفند 1390

نام آموزشگاه : مدرسه را هنمایی سمیه محمودآباد                  نام و نام خانوادگی

تاریخ امتحان : 25 /10/86

پایه تحصیلی :   اول راهنمایی                  نام درس :  قرآن

مدت امتحان :  40 دقیقه           تعداد کل سوال :  7    تعداد  ص : 2

 

 

 

1- معنی کلمات زیر را بنویسید . 5/1 نمره

 

  ظُلُمات   (      )   رَبَّ (    ) تُجاهِدُونَ  (      )    حَیَّ  (      )  رِزق َ (      )  غَفُور   (      )

 

 

2- از کلمات زیر کدام کلمه به معنای اَنزَلَ می باشد؟  5/0 نمره

 

الف – نازل کردیم ()  ب – فرو می فرستد () ج -  فرو فرستاد () د -   روزی  ()

 

 

 

3- معنی ترکیبات زیر را بنویسید .5/2

 

الف : خَلَقَ الّلیلَ وَ النّهار :

 

ب : وَالله ُ غَفُرٌ رَحیمٌ  :

 

ج : یُحیِی الاَرض :

 

د : فی سَبیل الله  :

 

ر : اِذ قالَ موُسی  :  

 

 

 

 

4-  ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید . 5/0 نمره

 

1-    اِنَّ الدینَ عِندَاللهِ الاسلام .

 

الف : قطعاً دین نزد خدا اسلام است                       ب : قطعاً نزد خدا اسلام است    

 

2- وَ انزَلنا اِلَیکُم نوراً  .

 

الف : و نازل کرد به سوی شما نور را                      ب : نازل کردیم به سوی شما نور را

 

 

5- هم خانواده  ( نصر و عِلم را به ترتیب بنویسید.   5/0 نمره

 

 

 

6- آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید.5/3 نمره

 

الف) یا اَیُّها الَّذینَ ءامَنوُا .

 

ب ) وَ تُجاهِدُونَ فِی سبیل اللهِ .

 

ج) یُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّت .

 

د) وَ هُوَ عَلی کُلِّ شی ءِ قَدیر.

 

 

 

 

 

7- جدول زیر را تکمیل کنید .   1 نمره

 

 

 

مفرد

 معنا

جمع                              

 

         

 معنا

 صادِق

 

 

 

صادقینَ         

 

 

   

 کافر

 

 

بی ایمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوفیق مِنَ الله                             دشتبان

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 17 اسفند 1390


 

اسفنج ها ساده ترین حیوانات پر سلولی هستند و به عبارت دیگر پست ترین و یا
ابتدایی ترین جانوران پر سلولی اند. بطور کلی محیط زیست آنها آبی و غالبا
دریایی بودند و به جسم خارجی متصل اند. بدن اسفنج ها شبیه یک کیسه تو خالی
است که در قاعده به وسیله یک پایه یا بدون پایه به جسمی متصل شده است.
دیواره آن پر از سوراخ های ریز است و از این جهت به آنها " Porifera " می
گویند (دارای Fera + سوراخ Porous). حفره میانی را اسپونگوسل گویند که خود
از بالا توسط منفذی به نام اسکولوم (دهانه) به خارج باز می شود.
اسپونوگوسل در برخی از اسفنج ها بزرگ و عمیق و در بعضی دیگر کوچک و کم
عمیق است. از نظر شکل بسیار متفاوتند و ممکن است به اشکال مختلف ، استوانه
ای، منشوری، کروی، مخروطی، گلدانی شکل، دیسکی شکل و... دیده شوند. برخی از
آنها دارای پایه کوتاه یا بلند هستند. شکل حیوا ن در برخی ثابت است و در
عده ای دیگر ممکن است متغیر باشد. ابعاد آن غالبا بین ۱میلی متر تا ۲ متر
در قطر و ارتفاع تغییر می کند. اسفنج های عهد حاضر اکثرا به رنگ خاکستری
یا خرمایی کم رنگ دیده می شوند اما گاهی به رنگ های قرمز روشن، آبی، بنفش
و سیاه نیز دیده شده اند.

اسفنج‌ها متازوآهایی هستند که به حالت ثابت زیست نموده و دارای اسکلت
داخلی کلسیتی یا سیلیسی می‌باشند. پدیده های جانشینی مانند سیلیسی شدن و
کلسیتی شدن تا حدودی تشخیص انواع فسیل‌های آهکی اسفنج‌ها را از اسفنج‌های
سیلیسی مشکل می‌نماید.

بطور کلی اسفنج‌ها در دریاها (آبهای شور) و یا آب‌های شیرین زندگی می
کنند.در کف‌ دریاهای‌ کنونی‌ توده‌های‌ عظیمی‌ از اسفنج‌ها پراکنده‌
هستند. انواع مختلفی از اسفنج‌های آهکی در تمام مناظق کره زمین زندگی
می‌کنند.اسفنج‌ها چون ار جانوران ثابت هستند به اجسام سخت احتیاج دارند.
بنابراین تجمع آنها در حوضچه‌هایی که کف آن از قلوه‌سنگ، تخته‌ سنگ، ریگ‌
و شن‌ و ماسه پوشیده‌ شده‌ باشد بیشتر است.

اسفنج‌ها در آب‌های نیم‌کره‌ی جنوبی گسترش بیشتری دارند. و در حقیقت
در تمام آب‌های نیم‌کره‌ی جنوبی به عمق ۱۰۰ تا۵۰۰ متری سکونت دارند و این
موضوع به علت حرکت کوه‌های یخی است که به طور دائم به اقیانوس وارد
می‌شوند و شرایط لازم را برای زیستن اسفنج‌ها فراهم می‌سازند. اسفنج‌های
آهکی در اعماق کم و اسفنج‌های سیلیسی در اعماق زیاد زندگی می‌کنند.
اسفنج‌های دارای اسپیکول‌های چهار محوری و شاخی سیلیسی هم در اعماق کم و
هم در اعماق زیاد زندگی می‌کنند. بررسی‌های کنونی نشان داده است که بعضی
از اسفنج‌ها تا عمق ۶۰۰۰ متری دریا می‌توانند زندگی کنند. این قبیل
اسفنج‌ها دارای تیغه‌های درازی نظیر خارداران هستند و شکل آنها نیز کشیده
می‌باشد. اصولا در آب‌های سرد مثل قطب‌ها اسفنج‌ها پراکندگی بیشتری دارند.
اسفنج‌های شاخی اصولا در آب‌های استوایی تا عرض جغرافیایی ۴۵ درجه
پراکندگی دارند. از اسفنج‌های شاخی و اسپونژینی اثری خارج از این حوزه
نیست. در اسفنج‌های دیگر، هر قدر به طرف قطبین نزدیک شویم سوزن‌ها درشت‌تر
می‌شوند. شوری آب تاثیر زیادی در زندگی اسفنج‌ها دارد. اگر میزان شوری
تغییر یابد، تعداد آنها نیز کاسته خواهد شد. جریان آب نیز تاثیر زیادی در
زندگی اسفنج‌ها دارد. تکثیر اسفنج‌ها در مناطقی که آب جریان دارد بیشتر
است.شکل اسفنج‌ها نسبت به محیط زیست‌شان متغیر است.شکل اسفنج‌های داخل
خلیج‌ها بادبزنی با صفحات چین‌خورده، در آب‌های متلاطم به شکل انگشتی و
اسفنج‌های مناطق کم‌عمق، پوستی یا بالشی می‌باشند.در زمان جزر و مد دریاها
موقعی‌که اسفنج‌ها در خشکی قرار‌گیرند، دهان‌هایشان را می‌بندند تا از
خروج آب از بدن‌شان جلوگیری شود. به طور کلی اسفنج‌های امروزی در منطقه
کرانه‌ای تا نسبتا عمیق دریا زندگی می‌کنند و هیچ‌وقت کلنی حقیقی را تشکیل
نمی‌دهند. مطالعه‌ی اسفنج‌ها در گذشته نشان می‌دهد که زندگی اسفنج‌ها در
گذشته از نظر عمق‌سنجی با انواع کنونی فرق می‌کند. مثلا در سنگ‌های دوره
کرتاسه غالبا در رخساره‌های ساحلی پیدا می‌شوند ولی در زمان‌های بعدی
به‌تدریج به اعماق زیادتر مهاجرت نموده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت
که اسفنج‌ها در گذشته از اعماق کم به اعماق زیادتر مهاجرت داشته‌اند.از
طرفی اسفنج‌های امروزی غالبا انفرادی هستند ولی در انواع گذشنه زندگی آنها
به حالت کلنی و آبسنگی بوده است و سنگواره‌های آنها با آبسنگ‌های مرجانی و
بریوزآیی و غیره همراه می‌باشند. در علم دیرینه‌شناسی از فسیل سوزن
اسفنج‌ها در تشخیص نوع محیط رسوبی استفاده می‌کنند. اسفنج ها ساده ترین
حیوانات پر سلولى هستند و به عبارت دیگر پست ترین و یا ابتدایى ترین
جانوران پر سلولى اند. بطور کلى محیط زیست آنها آبى و غالبا دریایى بودند
و به جسم خارجى متصل اند. بدن اسفنج ها شبیه یک کیسه تو خالى است که در
قاعده به وسیله یک پایه یا بدون پایه به جسمى متصل شده است. دیواره آن پر
از سوراخ هاى ریز است و از این جهت به آنها " Porifera " مى گویند (داراى
Fera + سوراخ Porous).شاخه اسفنج ها دارای  اختصاصاتی به شرح زیر است :

-  پر سلولى

- آبزى

- سلول هاى بدون بافت

- داراى بدنى پر از منفذ و کانال

- داراى کانال ها یى که در دیواره بدن قرار گرفته و به حفره اى که در داخل
کیسه یا بدنه است باز مى شوند. حفره میانی را اسپونگوسل گویند که خود از
بالا توسط منفذى به نام اسکولوم (دهانه) به خارج باز مى شود. اسپونوگوسل
در برخى از اسفنج ها بزرگ و عمیق و در بعضى دیگر کوچک و کم عمیق است. از
نظر شکل بسیار متفاوتند و ممکن است به اشکال مختلف ، استوانه اى، منشورى،
کروى، مخروطى، گلدانى شکل، دیسکى شکل و... دیده شوند.ساختمان دیواره اسفنج ها

دیواره آنها از دو لایه سلول خیلى ظریف ساخته شده که توسط یک لایه
پروتوپلاسم از هم جدا مى شوند. لایه خارجى را اکتودرم(Epiderm)  و لایه
داخلى را آندودرم (Endoderm) گویند. وظیفه اکتودرم که اپیدرم (Epiderm)نیز
گفته مى شود حفاظت از بدن موجوداست. لایه آندودرم روى اسپونگوسل و بخشى از
کانال ها را مى پوشاند. سلول هاى این لایه استوانه اى شکل و داراى مژک ها
موجب جریان انداختن آب از خارج به داخل بدن موجود مى شود. سلول هاى
آندودرم از آب، مواد غذایى را جذب مى نمایند و مواد زائد را به سمت حفره
مرکزى و در نهایت اسکولوم(Osculum) هدایت مى کنند. لایه ما بین آندودرم و
اکتودرم که مزوگله نامیده مى شود که از یک ماده ژلاتینى تشکیل شده است که
در آن مواد آلى و مواد معدنى و تعدادى سلول آزاد مشاهده مى شود.

در دیواره اسفنج ها کانال هایى وجود دارد که آب از آنها عبور کرده و به
اسپونگوسل مى رسد و از آنجا از طریق اسکولوم از بدن خارج مى شود. (موجود
مى تواند یک تا چند اسکولوم داشته باشد).شکل کانال ها :

- کانال هاى ساده (Ascon) : این نوع کانال ها در اسفنج هاى ابتدایى و ساده
دیده مى شود. دیواره داراى منافذى است که این منافذ، بوسیله کانال هایى
مستقیم به اسپونگوسل وصل مى شوند. بعبارت دیگر کانال ها ارتباط دهنده سطح
خارجى حیوان و حفره مرکزى هستند

- کانال هاى نیمه کامل (Sycon) : این کانال ها نسبت به فرم قبلى کمى
پیچیده ترند و ضخامت دیواره غالبا بیشتر است. در این حالت دو نوع کانال
دیده مى شود. کانال ورودى که به خارج مرتبط است و دیگرى کانال شعاعى که از
یک طرف به کانال ورودى و از طرف دیگر به اسپونگوسل مرتبط گردیده است.

- کانال هاى کامل (Leucon) : اسفنجى که داراى کانال کامل است داراى یک
بدنه ضخیم مى باشد که در آن یکسرى کانال هاى شاخه اى پرپیچ و خم دیده مى
شود. کانال هاى خارجى از یک سمت به بیرون از بدن حیوان و از طرف دیگر به
یک حفره زیر پوستى بنام Vestibular (وستیبولار) ختم گردند.تولید مثل

۱) تولید مثل جنسى :

در این نوع تولید مثل، سلول هاى نر و ماده در مزوگله با یکدیگر ترکیب شده
و تخم (زیگوت) تشکیل مى شود. این تخم از لایه داخلى عبور کرده وارد
اسپونگوسل شده سپس از دهانه خارج مى شود. سپس از دهانه خارج مى شود. پس از
یک دوره زندگى به حالت آزاد و به شکل لارو، خود را به کف دریا یا جسم
خارجى متصل مى کند و پس از رشد به شکل یک اسفنج جدید در مى آید.۲) تولید مثل غیر جنسى :

این نوع تولید مثل بسیار متداول است. جانور به حالت جوانه زدن یا budding
تکثیر مى یابد. یعنى موجود کامل ابتدا یک جوانه در دیواره خود تولید مى
کند، این جوانه رشد کرده و به یک اسفنج کامل تبدیل مى گردد. حال این اسفنج
مى تواند بصورت کلونى یا بصورت تنها و جدا شده به زیست خود ادامه دهد.اسکلت اسفنج ها

اسکلت توسط سلول هاى اسکلروبلاست که در مزوگله وجود دارند ترشح مى گردد.
اندازه ذرات اسکلت متفاوت است، از ذرات درشت تا ذرات بسیار ریز مانند
خاکستر که در داخل مزوگله پراکنده هستند. ذرات درشت که همان اسپیکول ها
هستند مى توانند با اتصال به هم تشکیل یک شبکه تور مانند را بدهند. نحوه
تشکیل یا ساختن اسپیکول به این نحو است که سلول هاى اسکلروبلاست با توجه
به نوع اسپیکول موجود، ابتدا یک رشته از مواد آلى مى سازند و سپس حول آن
کربنات کلسیم رسوب مى کند. با پیشرفت این روند، سلول اسکلروبلاست به دو
سلول تقسیم مى شود و با کامل شدن اسپیکول، دو سلول از هم جدا و دور مى
شوند.

سوزن یا اسپیکول داراى اشکال مختلفى است که با توجه به شکل، به گروه هاى زیر تقسیم مى شود :

- سوزن تک محورى

- سوزن سه محورى

- سوزن چهار محورى

- سوزن چند محورى

- سوزن نوع
Desmos

- سوزن سه شعاعى

- سوزن کروىبدن اسفنج شامل سه نوع سلول اصلی است :

۱ سلول های پیناکوسیت

۲- سلول های یقه دار : که با تاژک خود جریان آب را به داخل حفره بدنی هدایت می نمایند .

۳- سلول های آموبوئید : که سلول های اسکلتی و سلولهای مربوط به تولید مثل
سلولهای آموبوئید در یک ماتریکس با سلول های آزاد (ژل کلوئیدی ) قرار می
گیرند .پالئواکولوژى اسفنجها

گونه هاى مختلف اسفنج ها اغلب در آبهاى گرم و عمق کمتر از ۱۸۰ متر دیده
شده اند اما نمونه هایى از آنها نیز در عمق ۵۶۰۰ مترى یافته اند. اما بطور
کلى در آبهاى گرم زیست مى کنند اما ممکن است (بندرت) در آبهاى سرد نیز
دیده شوند.اسفنجها را بر اساس ساختمان اسکلت درونی به۴ رده تقسیم می‌کنند :

۱- رده اسفنجهای آهکی با اسپیکولهایی از جنس کربنات کلسیم مانند لوکوسولینا.

۲- رده اسفنجهای شیشه‌ای با اسپیکولهای ۶ محوری سیلیسی.

۳- رده دمواسپونژیا متشکل از تارهای اسپونژین یا اسپیکولهای سیلیسی و یا هر دو.

۴- رده اسکلرواسپونژیا با اسکلت داخلی آن مشابه با اسفنجهای معمولی.ره بندى اسفنجها

- Class Demospongea :

اسکلت آنها از نوع اسپونجین یا ترکیبى از سیلیس و اسپونجین است. اسپیکولها
غالبا تک محورى، چهار محورى و یا چند محورى هستند اما هرگز بحالت سه محورى
دیده نمى شوند. هر دو فرم اسپیکول از نظر اندازه دیده مى شود.

سن : کامبرین – عهد حاضر- Class Hexactinellida:

اسفنج هایى با اسکلتى از اسپیکول هاى سیلیسى که تقریبا همیشه سه محورى هستند و دو فرم مگا و میکرواسپیکولر در آنها دیده مى شود.

سن : کامبرین پسین – عهد حاضر- Class Sclerospongea :

اسفنج هایى با پایه آهکى، کلسیت و یا آراگونیت. اسکلت آنها ورقه اى
شکل است. سیستم کانال از تعداد بسیار زیادى شاخه متصل بهم تشکیل شده
(Leucon).

سن : اردویسین تایرمین – تریاس تا عهد حاضر- Class Calcarea:

اسفنج هایى که داراى اسپیکول کلسیتى اند. یا داراى دیواره آهکى فاقد
اسپیکول. اسپیکولها غالبا تک محورى یا چهار محورى و عموما جدا از
یکدیگرند. معمولا یکنوع اندازه از اسپیکول ها دیده مى شود.

سن : کامبرین – عهد حاضر- Class Stromatoporata :

قبلا این رده را به شاخه کیسه تنان نسبت مى دادند (قبل از۱۹۷۰). داراى یک
پایه آهکى، اسکلت صفحه اى شکل، فاقد میکرواسپیکولرهاى سیلیسی.

سن : اردویسین – کرتاسه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 16 اسفند 1390

             بسم الله ارحمن ارحیم                                                           

 

نام و نام خانوادگی:                          

                                                                                                    

 

 

        1-  تقسیم های زیر را با2 رقم اعشاری بنویسید

    

                                           =13÷357                                  =15÷8/47

 

 

 

 

2-زاویه ی ممکل را تعریف کنید

 

3-زاویه ی ممتم را تعریف کنید

 

4جمله های زیر را کامل کنید

الف:زاویه ی باز از زاویه ی قایمه................است   

ب:زاویه ی باز از زاویه ی قایمه .................است

پ:زاویه ی باز از زاویه ی نیم صفحه................است

ت:زاویه ی باز از زاویه ی90 درجه ...................است

ث:زاویه ی تند از زاویه ی 180 درجه .........................است

     5-واحد اندازه گیری........و.........و..........و............و..........است

     6به خط راست ..............هم می نامیم

     7-انواع خط ها را بنویسید(با ذکر شکل)

 

 

 

 

    8-حاصل هر یک از عبارت های زیر را بنویسید

                                                       =1000÷121                      =27/0×200                       =20×47/3                        =56+472/

 

 

 

 

 

9-ضخامت هر برگ کاغذ06/0میلی متر است ضخامت یک دفتر 100برگ چغدر است؟

 

 

    

   10- مجکوعه مقسوم علیه های عدد36را نوشتهو نمودار آن را رسم نمایید

 

 

 

 

 

 

   11-عدد30 چند مقسوم علیه اول دارد؟

 

 

12-عدد137130بر چه اعدادی بخش پذیر هستند؟

 

 

13-اعداد اول رابنویسید{8عدد بنویسید}

 

 

 

                                                                              نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 20 بهمن 1390

١. پیامبران چه چیز هایی را به مردم می آموزند ؟

٢. چگونه می توانیم سفر آخرت را با سلامت و موفقیت به انجام برسانیم و به مقصد برسیم ؟

٣. توشه سفر آخرت چیست ؟

٤. ضرورت وجود پیامبران به عنوان راهنمایان سفر آخرت را نام ببرید ؟

٥. سعادت هر انسان در گرو .............................. می باشد.

٦. اسرارآمیز ترین سفر ,سفر ........................... است.

٧. چه کسی می تواند به قلّه سعادت جاودانه برسد ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 بهمن 1390

سوالات حرفه وفن پایه اول راهنمایی
1-
اولین مرحله فناوری چه می باشد؟
الف)فرایند                         ب)تولید                       ج)طراحی                 د)ارزشیابی


2-
به مجموعه هایی که اجزای آنهاباهمدیگر هماهنگ کارمی کنند .......... نام دارد.


3-
کارژنراتوریا مولد تولید ................ است.


4-
به چوب های بریده شده ازتنه درختان چه می گویند؟


5-
نئوپان از............ چوب وچسب ساخته شده است.


6-
درجه ذوب مس وآلومینیوم چقدر است؟


7..
به دانه های درشت ازجنس سنگ و.................به دانه های ریزگفته می شود.


8-
ویژگی گوشت ناسالم رادردوموردبنویسید؟


9-
چه عواملی سبب تغییروتحول لباس دردوره های مختلف گردید؟


10-
مراحل مختلف پرورش گیاه را درسه موردنام ببرید؟


11-
ازمراحل داشت سه مورد رانام ببرید؟


12-
درجوجه کشی طبیعی تعداد تخم مرغ چندعددبوده وبعد ازچندروز جوجه ها سر ازتخم درمی آورند؟


13-
برای تولید انرژی درمرغ ازچه موادی استفاده می شود؟


14-
از سبزی ها یی که میوه ودانه آنها مورداستفاده قرار می گیرد سه مورد نام ببرید؟

سئوالات اول راهنمایی ( فصل اول تا ششم )

فصل اول : فناوری و سیستم
1- ساخت ابزارچه فوایدی برای انسان دارد ؟
2- مراحل ساخت ابزارووسایل رابنویسید ؟
3- فناوری راتعریف كنید ؟
4- چه عواملی باعث پیشرفت وتكامل فناوری می شود ؟
5- مراحل حل مشكل یامسئله رابیان كنید ؟
6- انسان چگونه توانست ابزارهاووسایل پیچیده تری تولیدكنند ؟
7- اجزای یك ابزارچه رابطه ای بایكدیگردارد ؟
8- سیستم راتعریف كنید ؟
9- اجزای مختلف سیستم فازمتررابنویسید؟
10- سیستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید ؟
11- هرچه تعداداجزای یك سیستم بیشترباشد ، سیستم --------- است ؟
12- سیستمهاراباتوجه به كاری كه انجام می دهند به چندگروه تقسیم می كنند؟ نام ببرید وبرای هركدام مثال بزنید ؟


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 بهمن 1390


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :